Medische Staf

Medische Staf

De Medische Staf bestaat uit radiotherapeut-oncologen en klinisch fysici, en is gericht op inhoud en besluitvorming over het medisch beleid van de instelling.

De MS heeft ten doel, binnen de doelstellingen van MAASTRO clinic en met inachtneming van de organisatorische kaders, te waarborgen dat de kwaliteit van de patiëntenzorg en het medische onderwijs optimaal is. De MS is gerechtigd, gevraagd of ongevraagd, adviezen betreffende verbetering van kwaliteit en organisatie op medisch inhoudelijk gebied aan de directie te verstrekken. De MS is dus zowel een adviesorgaan voor de organisatie alsook een besluitvormend orgaan. Bovendien kunnen vanuit de medische verantwoordelijkheid zwaarwegende adviezen geformuleerd worden, bijvoorbeeld over aan te schaffen apparatuur. Besluiten inzake menskracht en middelen worden genomen door de directie; medisch inhoudelijke besluiten worden genomen door de MS.
Lees verder

Samenstelling bestuur MS
  
Judith van Loon (voorzitter) en Frank Hoebers, Michel Oellers.

Onderstaand een beknopt overzicht van alle stafleden. Klik op onderstaande namen voor een uitgebreid overzicht van aandachtsgebieden, lidmaatschappen en nevenfuncties van ieder staflid.

Medische Staf

Bastiaan Ta, MSc Naam : Bastiaan Ta, MSc
Functie : Radiotherapeut oncoloog
E-mail adres : afsprakenbureau@maastro.nl
dr. Angela van Baardwijk Naam : dr. Angela van Baardwijk
Functie : Radiotherapeut oncoloog
E-mail adres : afsprakenbureau@maastro.nl
dr. Ans Swinnen Naam : dr. Ans Swinnen
Functie : klinisch fysicus
E-mail adres : afsprakenbureau@maastro.nl
dr. Ben Vanneste Naam : dr. Ben Vanneste
Functie : Radiotherapeut oncoloog
E-mail adres : afsprakenbureau@maastro.nl
dr. Carmen Ares Naam : dr. Carmen Ares
Functie : Radiotherapeut oncoloog
E-mail adres : afsprakenbureau@maastro.nl
dr. Evert van Limbergen Naam : dr. Evert van Limbergen
Functie : radiotherapeut-oncoloog
E-mail adres : afsprakenbureau@maastro.nl
dr. Frank Hoebers Naam : dr. Frank Hoebers
Functie : Radiotherapeut oncoloog
E-mail adres : afsprakenbureau@maastro.nl
dr. Geert Bosmans Naam : dr. Geert Bosmans
Functie : Hoofd Fysica Innovatie
E-mail adres : afsprakenbureau@maastro.nl
dr. Gloria Vilches Freixas Naam : dr. Gloria Vilches Freixas
Functie : Medical physicist radiotherapy
E-mail adres : afsprakenbureau@maastro.nl
dr. Ilaria Rinaldi Naam : dr. Ilaria Rinaldi
Functie : Medical physicist radiotherapy
E-mail adres : afsprakenbureau@maastro.nl
dr. ir. Bas Nijsten Naam : dr. ir. Bas Nijsten
Functie : Klinisch fysicus
E-mail adres : afsprakenbureau@maastro.nl
dr. ir. Erik Roelofs Naam : dr. ir. Erik Roelofs
Functie : Klinisch fysicus
E-mail adres : afsprakenbureau@maastro.nl
dr. ir. Esther Martens Naam : dr. ir. Esther Martens
Functie : Fellow klinisch fysicus
E-mail adres : afsprakenbureau@maastro.nl
dr. ir. Michiel van den Bosch Naam : dr. ir. Michiel van den Bosch
Functie : Klinisch fysicus
E-mail adres : afsprakenbureau@maastro.nl
dr. ir. Richard Canters Naam : dr. ir. Richard Canters
Functie : Klinisch Fysicus
E-mail adres : afsprakenbureau@maastro.nl
dr. Jeroen Buijsen Naam : dr. Jeroen Buijsen
Functie : Radiotherapeut oncoloog
E-mail adres : afsprakenbureau@maastro.nl
dr. Judith van Loon Naam : dr. Judith van Loon
Functie : radiotherapeut oncoloog / voorzitter Medische Staf
E-mail adres : afsprakenbureau@maastro.nl
dr. Karolien Verhoeven Naam : dr. Karolien Verhoeven
Functie : Radiotherapeut-oncoloog
E-mail adres : afsprakenbureau@maastro.nl
dr. Lars Murrer Naam : dr. Lars Murrer
Functie : Klinisch fysicus
E-mail adres : afsprakenbureau@maastro.nl
dr. Ludy Lutgens Naam : dr. Ludy Lutgens
Functie : Radiotherapeut oncoloog
E-mail adres : afsprakenbureau@maastro.nl
dr. Maaike Berbee Naam : dr. Maaike Berbee
Functie : radiotherapeut oncoloog
E-mail adres : afsprakenbureau@maastro.nl
dr. Michel Öllers Naam : dr. Michel Öllers
Functie : Klinisch fysicus
E-mail adres : afsprakenbureau@maastro.nl
dr. Mirko Unipan Naam : dr. Mirko Unipan
Functie : klinisch fysicus
E-mail adres : mirko.unipan@maastro.nl
dr. Stephanie Peeters Naam : dr. Stephanie Peeters
Functie : radiotherapeut oncoloog
E-mail adres : afsprakenbureau@maastro.nl
drs. Bart Reymen Naam : drs. Bart Reymen
Functie : Radiotherapeut oncoloog
E-mail adres : afsprakenbureau@maastro.nl
drs. Danielle de Haas - Kock Naam : drs. Danielle de Haas - Kock
Functie : Radiotherapeut oncoloog
E-mail adres : afsprakenbureau@maastro.nl
drs. Daniëlle Eekers Naam : drs. Daniëlle Eekers
Functie : Radiotherapeut oncoloog
E-mail adres : afsprakenbureau@maastro.nl
drs. Inge Steenbakkers Naam : drs. Inge Steenbakkers
Functie : radiotherapeut oncoloog
E-mail adres : afsprakenbureau@maastro.nl
drs. Jaap Zindler Naam : drs. Jaap Zindler
Functie : radiotherapeut oncoloog
E-mail adres : afsprakenbureau@maastro.nl
drs. Piet van den Ende Naam : drs. Piet van den Ende
Functie : Radiotherapeut oncoloog
E-mail adres : afsprakenbureau@maastro.nl
drs. Rinus Wanders Naam : drs. Rinus Wanders
Functie : Radiotherapeut oncoloog
E-mail adres : afsprakenbureau@maastro.nl
Prof. dr. Dirk de Ruysscher Naam : Prof. dr. Dirk de Ruysscher
Functie : Radiotherapeut oncoloog
E-mail adres : afsprakenbureau@maastro.nl
prof. dr. ir. Andre Dekker Naam : prof. dr. ir. Andre Dekker
Functie : Manager onderzoek en onderwijs
E-mail adres : sonia.potalivo@maastro.nl
Prof. dr. ir. Frank Verhaegen, hoogleraar Naam : Prof. dr. ir. Frank Verhaegen, hoogleraar
Functie : Hoofd Fysica Research
E-mail adres : afsprakenbureau@maastro.nl
prof. dr. Liesbeth Boersma Naam : prof. dr. Liesbeth Boersma
Functie : Radiotherapeut-oncoloog en directeur patiëntenzorg
E-mail adres : info@maastro.nl

Volg ons op

linkedin youtube