MAASTRO Cancer Foundation

Ter gelegenheid van het afscheid van de eerste directeur van MAASTRO clinic, professor dr. A.H. Keijser, werd in augustus 1988 de steunstichting Stichting Prof. Dr. A.H. Keijserfonds opgericht. Door financiële middelen te verwerven, subsidieert, ondersteunt en bevordert de stichting het wetenschappelijk onderzoek binnen de radiotherapie. Vanwege het internationale karakter dat het onderzoek inmiddels kent, is medio 2009 besloten om de naam te wijzigen in MAASTRO Cancer Foundation.

Stichting MAASTRO Cancer Foundation ondersteunt in het bijzonder de onderzoeks- en valorisatieprojecten die binnen de stichting MAASTRO clinic plaatsvinden. MAASTRO clinic is 1977 in Heerlen opgericht. Deze stichting verleent zorg aan oncologische patiënten uit Midden- en Zuid-Limburg in de breedste zin van het woord en in het bijzonder door radiotherapie. Meer informatie over MAASTRO clinic is te vinden op: www.maastro.nl. Op het gebied van patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs binnen de radiotherapie werkt MAASTRO clinic nauw samen met Maastricht UMC+ (de samenwerking van azM en UM). De hoogleraar radiotherapie van MAASTRO clinic is tevens afdelingshoofd van de afdeling Radiotherapie in Maastricht UMC+ en hoogleraar en voorzitter van de capaciteitsgroep Radiotherapie in de UM. Het laboratorium voor experimentele radiotherapie is in het Maastricht UMC+ gehuisvest.

Voor meer informatie over de MAASTRO Cancer Foundation verwijzen wij u naar de folder.

Volg ons op

linkedin youtube