Werken bij MAASTRO

Werken bij MAASTRO

Werken bij MAASTRO clinic

Groepsfoto MAASTRO medewerkers

Groepsfoto MAASTRO medewerkers

Onze patiëtenzorg en wetenschappelijk onderzoek komt tot stand dankzij onze medewerkers. Om onze ambitieuze doelen in de komende jaren te realiseren investeren wij in zowel de organisatie van de zorg middels zorglijnen als ook in de medewerkers. Ruimte geven aan innovatieve ideeën van medewerkers is hierbij het uitgangspunt. Ook onderzoek naar en invoering van verbeterde behandeltechnieken vraagt om betrokkenheid van de medewerkers. Immers "people support what they help to create"!. Binnen MAASTRO clinic wordt hiertoe de informatievoorziening aan en de consultatie en betrokkenheid van de medewerkers voortdurend verbeterd.

Iedere medewerker binnen MAASTRO clinic wordt in de gelegenheid gesteld zijn of haar kwaliteiten in te zetten en te ontwikkelen. Zij worden betrokken en uitgedaagd om hun bijdrage te leveren aan de realisatie van de doelstellingen van ons instituut. Wij streven naar een optimale balans in de organisatiebelangen en de belangen van de individuele medewerker, om daarmee een win-win situatie te genereren. Een balans waarin de eigenheid van onze organisatie en de eigenheid van de medewerker voldoende tot gelding kan worden gebracht, maar waarin het belang van de patiënt altijd voorop staat.

Het is van groot belang dat gekwalificeerde medewerkers behouden blijven en in voldoende mate aangetrokken kunnen worden. Momenteel lukt het ons nog steeds om gekwalificeerde medewerkers aan te trekken. De (regionale) arbeidsmarkt is echter sterk in beweging. Schaarste dient zich aan en leidt nu al tot spanningen tussen concurrerende zorginstellingen. Alleen met een blijvend kwalitatief goed aanbod aan arbeidsvoorwaarden, qua: taakinhoud, zelfstandigheid, gevarieerdheid, carrièreperspectief, werkomgeving en beloning kunnen wij blijvend concurreren met de nationale en internationale instellingen. Het uitgangspunt voor het personeelsmanagement wordt voor een belangrijk deel bepaald door; de zorgvraag, de zorginhoud en de organisatorische context. In de praktijk betekent dit dat taken en functie-inhoud voortdurend ontwikkelen en veranderen als gevolg van een continue "herontwerp" van het zorgproces.

Volg ons op