OncoZON

In de tweede helft van 2016 zijn verschillende instellingen, waaronder MAASTRO clinic, een nieuwe regionale samenwerking aangegaan op het gebied van de oncologie, genaamd OncoZON. De oncologische zorg is inmiddels zo complex geworden, dat steeds meer specialistische expertise nodig is. Binnen OncoZON worden kennis en kunde gebundeld.  

Wat is OncoZON?
Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland, kortweg OncoZON, is een oncologienetwerk in de regio Zuidoost-Nederland bestaande uit negen ziekenhuizen én radiotherapeutisch instituut MAASTRO clinic. Deze instellingen hebben de handen ineen geslagen om in de regio Zuidoost-Nederland de best mogelijke zorg op het gebied van kanker te bieden. In tumorwerkgroepen is bepaald wat de beste zorg is en die standaard wordt in alle aangesloten instellingen gehanteerd. Alle instellingen hebben hierbij contractueel vastgelegd dat ze dezelfde procedures en werkwijzen volgen. De patiënt krijgt dus dezelfde topzorg in iedere instelling die is aangesloten bij het netwerk. OncoZON is verder in het denken als één oncologische groep en loopt hiermee in Nederland voorop.  

Doel
Het streven van OncoZON is om op een uniforme manier de hoogste kwaliteit van kankerbehandeling te bieden. Het doel hierbij is om de best mogelijke oncologische zorg aan te beiden, dichtbij huis als het kan, verder van huis als het moet. Voor sommige tumortypen is het namelijk niet mogelijk om de patiënt in zijn eigen woonomgeving te behandelen. Dit komt met name voor bij tumoren die vrij zeldzaam zijn en/of om een complexe behandeling vragen. In dat geval krijgt de patiënt zorg aangeboden in de instelling die expertise heeft opgebouwd met deze specifieke tumorsoort en daardoor de best mogelijke zorg kan bieden.  

Wie doen mee?
De tien instellingen die verbonden zijn aan OncoZON zijn: Catharina Ziekenhuis, Elkerliek Ziekenhuis, Laurentius Ziekenhuis, Maastricht UMC+, Máxima Medisch Centrum, SJG Weert, St. Anna Ziekenhuis, VieCuri Medisch Centrum, Zuyderland en MAASTRO clinic.  

Meer informatie over OncoZON is te vinden op de website en in onderstaande video:

 

Volg ons op

linkedin youtube