Inzage of kopie van uw medische gegevens

U heeft recht op inzage in uw medische gegevens of op een kopie van (een gedeelte van) uw medisch dossier.    

Aanvragen van uw medische gegevens:
Een verzoek tot inzage of kopie van uw medische gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij de afdeling secretariële ondersteuning via secretarieleondersteuning@maastro.nl. Het aanvraagformulier kunt u hier  downloaden of telefonisch of per e-mail aanvragen via onderstaande contactgegevens.  

U dient het formulier uit te printen, handmatig in te vullen en te ondertekenen.  
Standaard zullen medische gegevens vanaf 1 juli 2015 tot de dag voor afleverdatum binnen 3 werkdagen worden verstrekt. De volgende gegevens zullen standaard aan u worden uitgeleverd:   
•                    Algemene medische en persoonlijke gegevens 
•                    Medische correspondentie:  
                                                      - Intakebrief  
                                                      - Laatste bestralingsbrief  
                                                      - Follow-up brief 
•                    Een overzicht van uw contacten met MAASTRO clinic 
•                    Een overzicht van uw geplande afspraken bij MAASTRO clinic 

Wenst u andere / aanvullende gegevens te ontvangen, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de afdeling Secretariële Ondersteuning. 


Een medewerker van de afdeling Secretariële Ondersteuning zal telefonisch en/of per e-mail contact met u opnemen om een afspraak te maken voor het ophalen van deze gegevens. Op het aanvraagformulier kunt u aangeven of u uw gegevens op USB-stick of op papier wenst te ontvangen. In beide gevallen dient u zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs bij het ophalen van het dossier. Op grond van de legitimatieplicht controleren wij aan de hand van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, identiteitskaart of paspoort) of u degene bent, die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. Tevens wordt bij de overdracht van de medische gegevens een ‘bewijs van overdracht medische gegevens’ ingevuld. Hiermee verklaart u de juiste medische gegevens en op correcte wijze te hebben ontvangen. Hier wordt ook het type (legitimatie)document met bijbehorend documentnummer geregistreerd. Dit bewijs van overdracht alsmede uw aanvraagformulier worden in uw electronisch patiëntendossier opgeslagen. Wij zullen noch om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen, noch hiervan een kopie in ons systeem opslaan.

Om uw medische gegevens optimaal  te beschermen tegen misbruik, maakt MAASTRO clinic gebruik van een beveiligde USB-stick waarop het medisch dossier versleuteld is opgeslagen. Het medisch dossier kan via een wachtwoord ontsleuteld worden waarna het geopend kan worden. Het wachtwoord wordt apart aan u verstrekt en u ontvangt een handleiding waarin alles stap-voor-stap beschreven is.     

Heeft u op het formulier aangegeven dat u enkel inzage in uw dossier wenst, dan zal een medewerker van de afdeling secretariële ondersteuning contact met u opnemen om een afspraak met uw behandelend arts hiervoor te maken.    

Contactgegevens:  Afdeling secretariële ondersteuning 
Telefoon: 088-4455582 
E-mail: secretarieleondersteuning@maastro.nl  

Vanwege de privacygevoelige informatie verzoeken wij u expliciet om het aanvraagformulier enkel per post op te sturen of af te geven bij de receptie van MAASTRO clinic in Maastricht. We willen benadrukken dat het uitwisselen van vertrouwelijke informatie via de standaard e-mail veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Zodra u gebruik maakt van de standaard e-mail, is dit uw eigen verantwoordelijkheid.

Vanwege de privacy van onze patiënten kunnen wij telefonisch geen medische gegevens doorgeven. Wij vragen hiervoor uw begrip.    

U kunt het ingevulde en ondertekende formulier opsturen naar: 
MAASTRO clinic  T.a.v. Secretariële Ondersteuning 
Antwoordnummer 10277 
6200 XW  MAASTRICHT 

Volg ons op

linkedin youtube