Patiëntveiligheid / Kwaliteit

MAASTRO clinic is continu in beweging. Het aantal verrichtingen neemt toe, het aantal medewerkers neemt toe en de structuur van de organisatie wordt - indien nodig - aangepast om het functioneren te optimaliseren. Naast deze groei is MAASTRO clinic ook vakinhoudelijk steeds in beweging. Ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technieken en inzichten (fysisch, medisch en radiobiologisch) worden gevolgd en aangewend. Op technologisch gebied wordt alle apparatuur steeds geavanceerder. De behoefte aan het continu verbeteren van de kwaliteit en veiligheid neemt toe evenals de geboden mogelijkheden om dit te realiseren. Resultaat is dat we steeds hogere eisen willen en kunnen stellen aan de kwaliteit en veiligheid van het product. In toenemende mate is er in MAASTRO clinic behoefte aan om de bestaande systemen, procedureafspraken en protocollering onder te brengen in een samenhangend kwaliteitsborgingsysteem, waarbij de verantwoordelijkheden van een ieder duidelijk zijn. Sinds 2008 heeft MAASTRO een gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem en per 1 januari 2017 ook een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem.

Seminar Veilige Zorg, Interview met manager patiëntveiligheid van MAASTRO clinic

Interview Petra Reijnders op Seminar Veilige Zorg 7 juni 2012

Interview Petra Reijnders op Seminar Veilige Zorg 7 juni 2012


Op het Seminar Veilige Zorg van Mavim op 7 juni 2012 presenteerde een aantal hoofdrolspelers binnen de zorg hun 'best practices'. 

Volg ons op

linkedin youtube